Znaczenie pojęcia rynek

5.00 avg. rating (81% score) - 5 votes

Znaczenie pojęcia rynek Rynek i jego znaczenie to jedna z najważniejszych kategorii w nauce jaką jest ekonomia. Rynek pospolicie oznacza miejsce, z reguły skupione w znaczeniu zinstytucjonalizowanym, gdzie dokonuje się wymiana czyli transakcja kupna i sprzedaży składników produkcji oraz wyprodukowanych dóbr i usług. Aby mógł zaistnieć rynek muszą być obecne poszczególne czynniki: producent, który sprzedaje towar oraz konsument, który nabywa dany towar od producenta. Obecne techniki nie wymagają bezpośredniego kontaktu sprzedającego z kupującym oraz obecności rzeczywistej obu stron w jednym miejscu. Obecnie nawiązywanie kontaktów i zawiązywanie transakcji może się odbywać telefonicznie, za pomocą Internetu i innych narzędzi dalekosiężnego kontaktu z kontrahentem. Dlatego rynek zazwyczaj nazywa się procesem, podczas którego kupujący i sprzedający nawiązują kontakt, ustalają warunki kupna i sprzedaży danych produktów bądź usług. Wyróżniamy kilka rodzajów rynku: według zasięgu terytorialnego może to być rynek lokalny, regionalny, krajowy bądź rynek zagraniczny i rynek światowy. Na podstawie przedmiotu obrotu na rynku rozróżniamy rynek dóbr i usług oraz rynek detali wytwórczych. Możemy podzielić rynki na poszczególne branże na przykład mięsny, zbożowy itp.