Popyt i elementy warunkującego jego istnienie

4.14 avg. rating (69% score) - 14 votes

Popyt i elementy warunkującego jego istnienie Do podstawowych elementów rynku należą popyt, podaż i cena. Współzależności i bezpośrednie powiązanie tych czynników między sobą nazywamy prawem popytu i podaży. Popyt jest to ilość dobra lub usługi, która konsumenci są w stanie w obecnej chwili nabyć w stosunku do obecnej ceny. Wielkość popytu to ilość dóbr bądź usług, które w obecnym momencie konsumenci są w stanie zakupić. Popyt możemy podzielić na popyt indywidualny, czyli odniesiony do indywidualnego nabywcy towaru oraz popyt globalny, kiedy to bierzemy pod uwagę wszystkie dobra i usługi i ich popyt w skali masowej. Od ilości i jakości popytu w danym momencie zależą pewne czynniki, miedzy innymi są to dochody kupujących, poziom cen produktów komplementarnych i substytucyjnych, liczba klientów na dane towary i usługi, preferencje konsumentów, czyli upodobania, obecna moda oraz reklama, rokowania na zmiany cen oraz dochody klientów w czasie przyszłym oraz ogólna sytuacja rozwojowa i polityczna kraju. Te wszystkie czynniki działające na popyt nazywamy czynnikami poza cenowymi i są one niezmiernie ważne i znaczące w kształtowaniu się popytu w danym miejscu i czasie.