Podaż i czynniki ją kształtujące

2.00 avg. rating (51% score) - 1 vote

Podaż i czynniki ją kształtujące Pod pojęciem podaży rozumiemy, relację między ilością dóbr i usług znajdujących się na rynku a ich cenami ustalonymi w określonym czasie zachodzenia transakcji rynkowych. Podaż identycznie jak popyt dzielimy na podaż indywidualną, czyli odnoszona do jednego producenta oraz podaż globalną, kiedy to bierzemy pod uwagę wszystkich producentów znajdujących się na rynku. Podaż jest bezpośrednio związana z czynnikiem jakim jest cena, w przeciwieństwie do popytu pod wpływem wzrostu ceny, podaż również rośnie. Prawo podaży mówi nam właśnie o tej zależności, wraz ze wzrostem cen rośnie produkcja określonych towarów. Przedsiębiorca bowiem, który zajmuje się produkcja i sprzedażą określonych dóbr i usług, w momencie wzrostu cen zwiększa swoja produkcje i sprzedaż i automatycznie osiąga większe zyski co wpływa korzystnie na rozwój jego przedsiębiorstwa. W przypadku zmniejszenia się cen na rynku, również sprzedawca zmniejsza swoja sprzedaż produktów, ponieważ przy niższej cenie jego dochody będą niższe i osłabia przedsiębiorstwo. Podaż dóbr i usług również uzależniona jest od pewnych czynników. Są to między innymi koszty produkcji, oczekiwania producentów, istniejący i prognozowany popyt oraz polityka cenowa kraju.