Archiwum kategorii 'Pieniądze'

Pieniądz światowy

Pieniądz światowy Pieniądz światowy działa zazwyczaj na rynkach światowych, obsługuje międzynarodową wymianę dóbr i usług oraz rynek kapitałowy. Zawiera on w sobie komplet wymienionych powyżej funkcji na skalę światową. Pierwszym pieniądzem światowym było powszechnie stosowane złoto. Z czasem zamieniono ten środek płatniczy na banknoty pieniężne i bilon. Waluty występujące na świecie to dolar, funt szwajcarski, marka niemiecka, frank francuski i inne waluty. Obecnie w Unii Europejskiej są one zastępowane jedną waluta jaką jest euro. Przepisy międzynarodowego rozkładu walutowego zostały uchwalone w 1944 roku na konferencji w mieście Breton Woods, gdzie został założony Międzynarodowy Fundusz Walutowy. Wprowadzono wtedy wymienność walut jednej na drugą, w zależności od ich wartości. Dolar wtedy był walutą przodującą i najważniejszą w świecie, obecnie stał się zwyczajną walutą, która w ostatnich latach poważnie straciła na swojej wartości. Obecnie każda waluta ma jednakowe prawa i szanse rozwoju bądź upadku, w zależności od rozwoju gospodarczego danego państwa.

Archiwum kategorii 'Pieniądze'

Wartość wymienna produktu

Wartość wymienna produktu Na rynku istnieje również tak zwana sprzedaż wymienna, nazywana procesem wymiany towarowej. Proces ten polega na wymianie określonych towarów na inne towary bądź usługi i na tej zasadzie odbywają się tego rodzaju transakcje rynkowe. Zatem wartość wymienna produktu jest to wartość wymienianego produktu na odpowiednia ilość innego towaru proporcjonalnie do jego wartości materialnej. Taki rodzaj handlu jest często spotykany wśród rolników. Jeżeli dany gospodarz ma zapotrzebowanie na zboże, a inny posiada go zbyt wiele, a wykazuje zapotrzebowanie na siano, obaj rolnicy mogą dokonać transakcji wymiennej proporcjonalnie co do wartości danego towaru. Taki rodzaj wymiany towarów za inne towary bądź usługi może się odbywać na różnych rynkach kupna i sprzedaży w zależności od potrzeb i sposobu porozumiewania się producentów danych produktów między sobą. Czasem bowiem zdarza się tak że niektóre towary nie schodzą za pieniądze, ich ilość na rynku jest przepełniona, ale mogą być sprzedane po porozumieniu stron na rynku wymiany towaru i usług.

Archiwum kategorii 'Pieniądze'

Wartość użytkowa towaru

Wartość użytkowa towaru Wartość użytkowa towaru oznacza zdolność danego towaru do zaspokojenia potrzeb człowieka. Czy dany towar nadaje się do zaspokojenia potrzeb czy tez nie zależy od jego cech fizycznych oraz chemicznych, a więc od naturalnych właściwości danego przedmiotu. Towar musi mieć wartość użytkową oraz spełniać określone wymagania, niektóre muszą przejść szereg testów sprawdzających zanim trafia na rynek. Towar musi odpowiadać pod względem wartości użytkowej producentowi oraz potencjalnemu klientowi kupującemu dany przedmiot. Inne cechy musi posiadać zabawka sprzedawana dla małych dzieci, a inne dla starszych, jeszcze inne walory będzie posiadał sprzedawany przedmiot dla dorosłych. Dla przykładu wyprodukowanie grzechotki dla niemowlaka musi przejść szereg testów bezpieczeństwa przedmiotu, aby dziecko bawiące się nią nie zrobiło sobie krzywdy. Natomiast żywność produkowana i oddawana do sprzedaży musi przejść badania zdrowotne, higieniczne i związane z zawartością chemiczną różnych substancji w produkcie.

Archiwum kategorii 'Pieniądze'

Problemy imigrantów z historią kredytową

Problemy imigrantów z historią kredytową Imigranci muszą ustanowić historię kredytową od podstaw w nowym kraju, co może trwać latami. Nowi imigranci są zmuszeni do korzystania z kredytów nieregularnych kanałów, które mogą stworzyć problemy społeczne. Działania niepożądane kredytowych niekorzystne wpływających na historię kredytową, zwane są także jako historie kredytowe sub-prime, w których braku statusu historii kredytowej, kredytu zaburzonego historią, historii kredytowej biednych, złych kredytów i historii, negatywnie rankingowanych. Za to negatywne oceny zdolności kredytowych są często uważane za niepożądane dla kredytodawców i innych wierzycieli kredytowych dla celów delegujących pieniądze lub kapitał. W Stanach Zjednoczonych, historii kredytowej konsumenta jest przygotowane przez agencje ratingowe, powszechnie określane jako konsumentów sprawozdawczych agencji kredytowych lub biura. Dane zgłaszane do tych agencji jest przede wszystkim przewidziane dla nich przez wierzycieli i zawiera szczegółowe dane na temat relacji osoba ma z kredytodawcą.

Archiwum kategorii 'Pieniądze'

Znaczenie i powstanie pieniądza

Znaczenie i powstanie pieniądza Historia pieniądza ma początek tam gdzie rozpoczyna się rozwój gospodarki rynkowej, zatem ściśle się wiąże z zarządzaniem produktami i usługami na rynku. Pieniądz jest wynikiem transakcji rynkowych, a więc jej nieodzownym elementem łączącym oraz kryterium rozwoju. Przed powstaniem pieniądza rodzajem zapłaty były inne przedmioty na wymianę, co miało miejsce gdy jedna strona potrzebowała produktów, które były w posiadaniu tej drugiej strony transakcji i na odwrót. Elementami wymiennymi z pieniądzem były rożne przedmioty takie jak bydło, skory, zboże, futra i inne. Z czasem zaczęto wydobywać i stosować do zapłaty miedź, srebro i złoto, które było w tamtych czasach najdroższa forma zapłaty. Powstał nawet tak zwany system sztabowo-złotowy, który długo w historii pieniądza był materiałem płatniczym za wszystkie towary i usługi rynkowe. Dopiero wiele lat potem wymyślono monety ze swoimi odpowiednikami wartościowymi oraz pieniądze papierowe. Dziś forma zapłaty są również bony towarowe, papiery wartościowe i inne cenne dokumenty wymieniane na pieniądze w monetach i banknotach.

Archiwum kategorii 'Pieniądze'

Zrozumienie Kredytu Sprawozdań Ocen i Kredytowych

Zrozumienie Kredytu Sprawozdań Ocen i Kredytowych Rząd Kanady oferuje bezpłatną publikację o nazwie Zrozumienie Kredytu Sprawozdań Ocen i Kredytowych. Niniejsza publikacja zawiera przykładowy raportów kredytowych i kredytów gości, dokumenty z wyjaśnieniami z adnotacjami i kodami, które są używane. Zawiera także ogólne informacje na temat sposobu budowania historii kredytowej lub poprawiania, oraz sprawdzania, czy sygnały lub kradzież tożsamości miały miejsce. Publikacja jest dostępna online na http://www.fcac.gc.ca, w miejscu finansowej Agencji Konsumentów Kanady. Egzemplarze w wersji papierowej można również zamówić bez opłaty dla mieszkańców Kanady. Kwestie międzynarodowe lokalnej historii kredytowej jest różna dla każdego kraju. Nawet w obrębie tej samej karty kredytowej sieci informacji nie jest udostępniony dla różnych krajów. Na przykład osoba, którzy została za pomocą karty kredytowej Visa wydana przez banki w Chinach i Kanadzie, którzy od wielu lat przenosi się do Stanów Zjednoczonych i natychmiast zwróci się o wizę nie zostanie zatwierdzona ze względu na brak historii kredytowej.

Archiwum kategorii 'Pieniądze'

Rodzaje pieniądza

Rodzaje pieniądza W czasach współczesnych głównymi rodzajami pieniądza są tak zwane pieniądze papierowe oraz bilon. Pieniądz papierowy to nic innego jak tylko kawałek papieru z odpowiedniego tworzywa z wydrukowanym specyficznym nadrukiem oraz znakiem wodnym. Pieniądze papierowe jak i bilon produkowane są i rozprowadzane przez państwo w określonych ilościach wyliczanych na podstawie zapotrzebowania ludności na pieniądz w danym kraju. Bilon jest drugim a jednocześnie nieodzownym kompanem pieniądza papierowego, znakomicie go uzupełnia, są to tak zwane drobne pieniądze. Wartości bilonów są mniejsze niż wartości pieniędzy papierowych, zazwyczaj są to drobne najmniejszego banknotu papierowego. Inne rodzaje pieniądza, to tak zwane pieniądze bezgotówkowe czyli wszelkiego rodzaju kredyty bankowe oraz wkłady bankowe zwane depozytami, wypłacane na żądanie. Wkłady bankowe zakłada się zazwyczaj na zasadzie czeków. Są to dokumenty bankowe na podstawie których przedstawiciel zleca swojemu bankowi wypłatę określonej sumy osobie, której nazwisko znajduje się na czeku. Ostatnia rewelacją na rynku są tak zwane pieniądze elektroniczne, czyli wszelkiego rodzaju karty płatnicze.

PoprzednieNastępne