Zmiana równowagi rynkowej

Zmiana równowagi rynkowej bardzo często zachodzi na rynku dóbr i usług i niejednokrotnie jest niechętnie przyjmowana przez strony zawierające transakcje kupna i sprzedaży. Zmiany równowagi rynkowej mogą zachodzić na korzyść sprzedających, wtedy to ceny towarów rosną i klienci nie są zadowoleni oraz zmiany zachodzące na korzyść kupujących, kiedy ceny towarów diametralnie spadają, klienci wykupują towary po niższych cenach, z sprzedający osiągają straty bądź wychodzą na zero w bilansie strat i zysków. Zmiana równowagi rynkowej może również nastąpić pod wpływem innych zewnętrznych czynników, a mianowicie przy zmianie liczby ludności, przy zmianie dochodów w określonym państwie, pod wpływem zmian strukturalnych popytu, w momencie pojawienia się na rynku dóbr substytucyjnych o niższych cenach sprzedaży oraz uzależniona jest od warunków i kosztów produkcji danego towaru. Wszystkie te czynniki bezpośrednio wpływają na zmianę równowagi rynkowej i na zachwianie się jej na rynku kupna i sprzedaży, a do ustabilizowania się rynku potrzebne są określone prawa handlowe, które doprowadzą do poprzedniego stanu równowagi na rynku dóbr i usług.