Kontrola zadłużenia

Kontrola zadłużenia Kredytodawcy chcą zobaczyć, że kredytobiorcy nie są poza ich środkami utrzymania. Eksperci szacują, że bez kredytów hipotecznych płatności każdego miesiąca nie powinny przekraczać więcej niż 15 procent przez kredytobiorcę od podatku dochodowego. Znaki odpowiedzialność i stabilności – kredytodawcy postrzegają rzeczy, takie jak długowieczność kredytobiorcy w domu i pracy (co najmniej dwa lata) jako oznaki stabilizacji. Re-Aging – poprzez przeprogramowanie starzenia, historii kredytowej jest ponownie napisana i podane w sprawie ponownego rozpoczęcia, że szczególną uwagą. To może znacznie poprawę kredytu gości. W 2000 r. Federalny Instytucja Finansowa Badania Rady (FFEIC) wyjaśniła wytyczne w sprawie ponownego starzenia kont dla kredytobiorców już realizowanych. Kredyty wybitne – kredytodawcą nie podoba, zobaczenie kwoty kredytu zaciągniętego na wstawianie przed limitu kredytowego karty. Ogólnie rzecz biorąc, dobrym pomysłem jest powinność posiadania nie więcej niż jedną trzecią całkowitego limitu kredytowego na karcie kredytowej.