Proces wymiany rynkowej dóbr i usług

Proces wymiany rynkowej dóbr i usług Podstawową właściwością aktywności człowieka jest produkcja dóbr i usług, czego następstwem jest zaspokojenie potrzeb populacji ludzkiej. W historii gospodarczej społeczeństw rozróżniamy dwie związane ze sobą formy wytwórczości społecznej: gospodarkę naturalna oraz gospodarkę towarową. Gospodarka naturalna oznacza, że dany wytwórca produkuje jakieś towary na użytek własny i zaspokojenia tylko swoich potrzeb. Gospodarka towarowa natomiast to produkcja towarów, sprzedaż i zysk. Jest to więc gospodarka handlowa na której odbywa się wymiana dóbr i usług za odpowiednia cenę, czego rezultatem jest zadowolenie obydwu stron transakcji. Przykłady gospodarki naturalnej to oprowadzenie przez ludzi gospodarstwa rolnych z przeznaczeniem na potrzeby własne, natomiast gospodarka towarowa to wszelkiego rodzaju handel towarami i usługami na potrzeby całej populacji zamieszkującej dany teren, na którym ta sprzedaż się odbywa. Gospodarka naturalna i rynkowa ma szerokie zastosowanie na całym świecie od wielu lat i ma wysokie znaczenie w historii całej gospodarki krajowej i zagranicznej.