Biura kredytowe w Wielkiej Brytanii

Biura kredytowe w Wielkiej Brytanii W Wielkiej Brytanii, są trzy największe agencje kredytowe: Experian, Equifax i Callcredit, który został ustanowiony w 2001 r. i jest obecnie w ścisłej współpracy z jego amerykańskim odpowiednikiem – TransUnion. Większość banków i innych organizacji udzielania kredytu zapisuje się do jednego lub więcej z tych organizacji do zapewnienia odpowiedniej jakości ich udzielania pożyczek. Dotyczy to spółek które sprzedają towary lub usługi na kredyt, takich jak numer karty kredytowej emitentów, spółki komunalne i przechowywanie kart emitentów. Subskrypcja organizacji mają dostarczyć istotnych danych dla utrzymania wspólnej puli danych. Punkty odniesienia agencji są zobowiązane przez ustawę o ochronie danych osobowych, która wymaga, aby dane odnoszące się do zidentyfikowania osoby fizycznej muszą być dokładne, odpowiednie i przeznaczone do właściwego celu i nie nieaktualne. Obywatele mają prawo dostępu do danych przechowywanych na nich. Działalność agencji kredytowych referencyjnych jest regulowana przez prawo Wielkiej Brytanii w ramach kredytu konsumenckiego Artykułem z 1974 roku.