Wartość wymienna produktu

Wartość wymienna produktu Na rynku istnieje również tak zwana sprzedaż wymienna, nazywana procesem wymiany towarowej. Proces ten polega na wymianie określonych towarów na inne towary bądź usługi i na tej zasadzie odbywają się tego rodzaju transakcje rynkowe. Zatem wartość wymienna produktu jest to wartość wymienianego produktu na odpowiednia ilość innego towaru proporcjonalnie do jego wartości materialnej. Taki rodzaj handlu jest często spotykany wśród rolników. Jeżeli dany gospodarz ma zapotrzebowanie na zboże, a inny posiada go zbyt wiele, a wykazuje zapotrzebowanie na siano, obaj rolnicy mogą dokonać transakcji wymiennej proporcjonalnie co do wartości danego towaru. Taki rodzaj wymiany towarów za inne towary bądź usługi może się odbywać na różnych rynkach kupna i sprzedaży w zależności od potrzeb i sposobu porozumiewania się producentów danych produktów między sobą. Czasem bowiem zdarza się tak że niektóre towary nie schodzą za pieniądze, ich ilość na rynku jest przepełniona, ale mogą być sprzedane po porozumieniu stron na rynku wymiany towaru i usług.

Wartość użytkowa towaru

Wartość użytkowa towaru Wartość użytkowa towaru oznacza zdolność danego towaru do zaspokojenia potrzeb człowieka. Czy dany towar nadaje się do zaspokojenia potrzeb czy tez nie zależy od jego cech fizycznych oraz chemicznych, a więc od naturalnych właściwości danego przedmiotu. Towar musi mieć wartość użytkową oraz spełniać określone wymagania, niektóre muszą przejść szereg testów sprawdzających zanim trafia na rynek. Towar musi odpowiadać pod względem wartości użytkowej producentowi oraz potencjalnemu klientowi kupującemu dany przedmiot. Inne cechy musi posiadać zabawka sprzedawana dla małych dzieci, a inne dla starszych, jeszcze inne walory będzie posiadał sprzedawany przedmiot dla dorosłych. Dla przykładu wyprodukowanie grzechotki dla niemowlaka musi przejść szereg testów bezpieczeństwa przedmiotu, aby dziecko bawiące się nią nie zrobiło sobie krzywdy. Natomiast żywność produkowana i oddawana do sprzedaży musi przejść badania zdrowotne, higieniczne i związane z zawartością chemiczną różnych substancji w produkcie.