Prosta gospodarka towarowa

Prosta gospodarka towarowa Prosta gospodarka towarowa miała miejsce w czasach przeszłych kiedy to dopiero gospodarka zaczęła się rozwijać. Cechy charakterystyczne dla prostej gospodarki towarowej to między innymi: prywatna własność środków produkcji, produkcja a rynek, swoistość prowadzonej działalności, w której właściciel jest głową rodziny i zatrudnia członków rodziny do pracy oraz robotników na czas określony, jego skala produkcji jest mała na potrzeby danej miejscowości bądź gminy. Tam gdzie istnieje już rozwinięta gospodarka towarowa, produkcja jest wytwarzana na szeroka skalę, zatrudniani są pracownicy na czas nieokreślony, a towary produkowane są na masowy wymiar krajowy bądź zagraniczny. Nadal jednak istnieje ogrom małych firm, tak zwanych jednoosobowych, bądź zatrudniających kilka osób, nie maja one przebicia na szeroki rynek, ale posiadają swój krąg odbiorców i z tego się utrzymują. Małym firmom wystarcza mały zasób klientów, mniejsze ilości wyrabianych towarów oraz zatrudnianie jednej bądź kilku osób. Usługi świadczone przez drobnych przedsiębiorców są potrzebne w każdym mniejszym i większym mieście, a ich towary są wyjątkowe i niepowtarzalne.