Jak powstała gospodarka towarowa?

Jak powstała gospodarka towarowa? Pierwsza produkcja towarowa powstała właśnie z gospodarki naturalnej, kiedy to potrzeby ludzkie zaczęły się rozwijać oraz spełniły się dwa warunki, a mianowicie praca została podzielona między społeczeństwo, zaczęły powstawać prywatne przedsiębiorstwa produkujące towary dla ludzi, a nie tylko dla siebie. Przedsiębiorcy zaczęli zakładać fabryki produkcji, zatrudniać ludzi do pracy, wypłacać im pensje, z które mogli potem nabyć wyprodukowane towary. Powstało wiele potrzebnych branż produkcyjnych i usługowych tak, aby zaspokoić potrzeby klientów. Wraz z upływem czasu rozwijał się rynek i produkcja społeczno-gospodarcza, co w rezultacie dawało nowe zawody, umiejętności, lepsze płace oraz większy rozwój dostępności różnorodnych towarów na rynku. Przedsiębiorstwa się rozwijały, powstawały nowe techniki produkcyjne, ulepszano linie produkcyjną, warunki pracownicze oraz jakość wyprodukowanych produktów dla konsumentów zaopatrujących się na rynku. Gospodarka rynkowa wciąż się rozwija, a jej techniki są usprawniane, produkuje się nowe towary dla najlepszego zaspokojenia potrzeb klienta.