Zmiana równowagi rynkowej

Zmiana równowagi rynkowej bardzo często zachodzi na rynku dóbr i usług i niejednokrotnie jest niechętnie przyjmowana przez strony zawierające transakcje kupna i sprzedaży. Zmiany równowagi rynkowej mogą zachodzić na korzyść sprzedających, wtedy to ceny towarów rosną i klienci nie są zadowoleni oraz zmiany zachodzące na korzyść kupujących, kiedy ceny towarów diametralnie spadają, klienci wykupują towary po niższych cenach, z sprzedający osiągają straty bądź wychodzą na zero w bilansie strat i zysków. Zmiana równowagi rynkowej może również nastąpić pod wpływem innych zewnętrznych czynników, a mianowicie przy zmianie liczby ludności, przy zmianie dochodów w określonym państwie, pod wpływem zmian strukturalnych popytu, w momencie pojawienia się na rynku dóbr substytucyjnych o niższych cenach sprzedaży oraz uzależniona jest od warunków i kosztów produkcji danego towaru. Wszystkie te czynniki bezpośrednio wpływają na zmianę równowagi rynkowej i na zachwianie się jej na rynku kupna i sprzedaży, a do ustabilizowania się rynku potrzebne są określone prawa handlowe, które doprowadzą do poprzedniego stanu równowagi na rynku dóbr i usług.

Równowaga rynkowa i mechanizm jej przywracania

Równowaga rynkowa i mechanizm jej przywracania Pod pojęciem równowagi rynkowej określamy ogólne zadowolenie obu stron transakcji, czyli kupującego i sprzedającego swoje dobra i usługi na rynku zbytu. Równowaga rynkowa jest bezpośrednio uzależniona od prawa popytu i podaży oraz od ceny rynkowej. Równowaga rynkowa zachodzi wtedy, gdy cena stoi na takim poziomie, ze sprzedający mogą bez problemu upłynnić swoje produkty i usługi, a nabywcy kupić przy stawce oferowanej ceny. Zachodzi proces zadowolenia obu stron transakcji, sprzedawcy pozbywają się swojego towaru za godziwa cenę, a kupujący nabywają produktu przy równie zadowalającej kwocie cenowej. Równowaga rynkowa może oczywiście ulec zachwianiu i bardzo często zdarza się, ze któraś ze stron transakcji rynkowej nie jest zadowolona z przetargu. Jednego razu to kupujący nie są usatysfakcjonowani cenami w stosunku do swoich zarobków, innym razem sprzedający nie mogą pozbyć się towaru za określoną cenę w stosunku do ceny produkcji tych towarów. Gdy zachodzi duże zachwianie równowagi rynkowej, do ustabilizowania gospodarki potrzebne są określone prawa i reguły panujące na danym rynku kupna i sprzedaży.