Rodzaje pieniądza

Rodzaje pieniądza W czasach współczesnych głównymi rodzajami pieniądza są tak zwane pieniądze papierowe oraz bilon. Pieniądz papierowy to nic innego jak tylko kawałek papieru z odpowiedniego tworzywa z wydrukowanym specyficznym nadrukiem oraz znakiem wodnym. Pieniądze papierowe jak i bilon produkowane są i rozprowadzane przez państwo w określonych ilościach wyliczanych na podstawie zapotrzebowania ludności na pieniądz w danym kraju. Bilon jest drugim a jednocześnie nieodzownym kompanem pieniądza papierowego, znakomicie go uzupełnia, są to tak zwane drobne pieniądze. Wartości bilonów są mniejsze niż wartości pieniędzy papierowych, zazwyczaj są to drobne najmniejszego banknotu papierowego. Inne rodzaje pieniądza, to tak zwane pieniądze bezgotówkowe czyli wszelkiego rodzaju kredyty bankowe oraz wkłady bankowe zwane depozytami, wypłacane na żądanie. Wkłady bankowe zakłada się zazwyczaj na zasadzie czeków. Są to dokumenty bankowe na podstawie których przedstawiciel zleca swojemu bankowi wypłatę określonej sumy osobie, której nazwisko znajduje się na czeku. Ostatnia rewelacją na rynku są tak zwane pieniądze elektroniczne, czyli wszelkiego rodzaju karty płatnicze.