Znaczenie i powstanie pieniądza

Znaczenie i powstanie pieniądza Historia pieniądza ma początek tam gdzie rozpoczyna się rozwój gospodarki rynkowej, zatem ściśle się wiąże z zarządzaniem produktami i usługami na rynku. Pieniądz jest wynikiem transakcji rynkowych, a więc jej nieodzownym elementem łączącym oraz kryterium rozwoju. Przed powstaniem pieniądza rodzajem zapłaty były inne przedmioty na wymianę, co miało miejsce gdy jedna strona potrzebowała produktów, które były w posiadaniu tej drugiej strony transakcji i na odwrót. Elementami wymiennymi z pieniądzem były rożne przedmioty takie jak bydło, skory, zboże, futra i inne. Z czasem zaczęto wydobywać i stosować do zapłaty miedź, srebro i złoto, które było w tamtych czasach najdroższa forma zapłaty. Powstał nawet tak zwany system sztabowo-złotowy, który długo w historii pieniądza był materiałem płatniczym za wszystkie towary i usługi rynkowe. Dopiero wiele lat potem wymyślono monety ze swoimi odpowiednikami wartościowymi oraz pieniądze papierowe. Dziś forma zapłaty są również bony towarowe, papiery wartościowe i inne cenne dokumenty wymieniane na pieniądze w monetach i banknotach.

Rodzaje pieniądza

Rodzaje pieniądza W czasach współczesnych głównymi rodzajami pieniądza są tak zwane pieniądze papierowe oraz bilon. Pieniądz papierowy to nic innego jak tylko kawałek papieru z odpowiedniego tworzywa z wydrukowanym specyficznym nadrukiem oraz znakiem wodnym. Pieniądze papierowe jak i bilon produkowane są i rozprowadzane przez państwo w określonych ilościach wyliczanych na podstawie zapotrzebowania ludności na pieniądz w danym kraju. Bilon jest drugim a jednocześnie nieodzownym kompanem pieniądza papierowego, znakomicie go uzupełnia, są to tak zwane drobne pieniądze. Wartości bilonów są mniejsze niż wartości pieniędzy papierowych, zazwyczaj są to drobne najmniejszego banknotu papierowego. Inne rodzaje pieniądza, to tak zwane pieniądze bezgotówkowe czyli wszelkiego rodzaju kredyty bankowe oraz wkłady bankowe zwane depozytami, wypłacane na żądanie. Wkłady bankowe zakłada się zazwyczaj na zasadzie czeków. Są to dokumenty bankowe na podstawie których przedstawiciel zleca swojemu bankowi wypłatę określonej sumy osobie, której nazwisko znajduje się na czeku. Ostatnia rewelacją na rynku są tak zwane pieniądze elektroniczne, czyli wszelkiego rodzaju karty płatnicze.

Kredyt jako pieniądz

Kredyt jako pieniądz Kredyt jest wyrażony przez jednostkę rozliczeniową. W odróżnieniu od pieniędzy (przez ścisłe ich określenie), kredyt sam nie może działać jako jednostka rozliczeniowa. Jednak wiele form kredytu można łatwo działać jako medium wymiany. Jako takie, różne formy kredytu są często określane jako pieniądze i są wliczone w szacunki dotyczące podaży pieniądza. Kredyt jest również przedmiotem obrotu na rynku. W najczystszej formie kredytu jest wypełniaczem rynku, który jest w istocie, obrotem na rynku ubezpieczeń kredytów. Kredyt stanowi cena, w którym obie strony wymieniają to ryzyko – ochrona „sprzedawca” podejmuje ryzyko nie wywiązania się z kredytu w zamian za płatności, określone w powszechnych punktach bazowych (jeden punkt to 1 / 100 procenta). Z kwoty referencyjnej odwołuje się, natomiast ochrona – „Kupujący” zapłaci tą premię w przypadku nie wywiązania się z podstawą (pożyczki, obligacji lub innych należności), oraz dostarcza tej należności ochrony i sprzedający otrzymuje od kupującego w kwotę par (jest to w całości).