Pieniądz światowy

Pieniądz światowy Pieniądz światowy działa zazwyczaj na rynkach światowych, obsługuje międzynarodową wymianę dóbr i usług oraz rynek kapitałowy. Zawiera on w sobie komplet wymienionych powyżej funkcji na skalę światową. Pierwszym pieniądzem światowym było powszechnie stosowane złoto. Z czasem zamieniono ten środek płatniczy na banknoty pieniężne i bilon. Waluty występujące na świecie to dolar, funt szwajcarski, marka niemiecka, frank francuski i inne waluty. Obecnie w Unii Europejskiej są one zastępowane jedną waluta jaką jest euro. Przepisy międzynarodowego rozkładu walutowego zostały uchwalone w 1944 roku na konferencji w mieście Breton Woods, gdzie został założony Międzynarodowy Fundusz Walutowy. Wprowadzono wtedy wymienność walut jednej na drugą, w zależności od ich wartości. Dolar wtedy był walutą przodującą i najważniejszą w świecie, obecnie stał się zwyczajną walutą, która w ostatnich latach poważnie straciła na swojej wartości. Obecnie każda waluta ma jednakowe prawa i szanse rozwoju bądź upadku, w zależności od rozwoju gospodarczego danego państwa.

Funkcje pieniądza

Funkcje pieniądza Pieniądz w gospodarce rynkowej, gdzie występuje wymiana towaru na pieniądz spełnia niniejsze funkcje. Jest miernikiem wartości, czyli służy do określania wartości wszystkich produktów i usług. Wyliczamy wartość towaru na podstawie wartości jednostkowej pieniądza i otrzymujemy określoną cenę. Pieniądz jest również środkiem cyrkulacji, czyli pośrednikiem w wymianie dóbr i usług. Jest także środkiem tezauryzacji, czyli tak zwanym przechowalnikiem pieniądza w czasie. Głównym jednak zadaniem pieniądza jest jego funkcja jako środka płatniczego, którym niemal każdy człowiek posługuje się w codziennym życiu. Pieniądz w gospodarce potrafi być bardzo zróżnicowany, a jego wartość raz rośnie, a raz maleje w stosunku do ilości i jakości zawieranych transakcji na rynku dóbr i usług. Kiedy na rynku powstaje tak zwany przepych określonych produktów, dany towar tanieje, kiedy natomiast jest ich niedobór określony przedmiot staje się bardziej pożądany przez klientów a zatem droższy. Gdy przychodzi okres braku pieniędzy w danym gospodarstwie domowym lub przedsiębiorstwie, decydujemy się zaciągać kredyty, czyli posługujemy się pieniędzmi banku, które spłacamy w określonych stawkach i czasie. Warunki kredytowe zawarte są w specjalnej umowie, do której musimy się stosować.