Definicja kredytu

Definicja kredytu Kredyt jest zapewnieniem zasobów (np. przyznanie kredytu) przez jedną ze stron do innej strony, gdy druga strona nie zwraca pierwszej stronie od razu, tym samym generując dług, i w zamian zobowiązuje ona albo do zwrotu lub zwrotu tych środków (lub materiałów o równej wartości) w późniejszym terminie. Pierwsza strona nazywa się wierzycielem, znanym również jako kredytodawca, natomiast druga strona nazywa się dłużnikiem, znanym również jako kredytobiorca. Każdy przepływ kapitału finansowego jest zazwyczaj bardzo uzależniony od kredytu, który z kolei zależy od reputacji i wiarygodności finansowej jednostki, która bierze odpowiedzialność za fundusze. Pojęcie kredytu jest używane podobnie w handlu, znane jako „handel kredytowy”, w odniesieniu do homologacji dla opóźnionych płatności za zakupione towary. Czasami, kredyt nie jest przyznawany osobie, która posiada niestabilności finansowe lub trudności. Firmy często oferują swoim klientom kredyt w ramach warunków umowy zakupu. Organizacje, które oferują swoim klientom kredyt często zatrudniają kierownika kredytowego.