Różne czynniki wyboru kredytobiorcy

Różne czynniki wyboru kredytobiorcy Czynnikiem przy określaniu, czy kredytodawca będzie zapewniał konsumentowi kredyt lub pożyczę jest uzależniona od jego dochodu. Im wyższy dochód, wszystkie pozostałe rzeczy są równe, więcej kredytów konsumpcyjnych może uzyskać dostęp. Jednakże, kredytodawcy dokonują formy udzielania kredytów w oparciu o decyzje, jak zdolność do spłaty długu (dochodu) i chęci (raport kredytowy), jak wskazano w przeszłości historii płatności. Te czynniki pomagają określić, czy kredytodawca udzieli kredytu i na jakich zasadach. Wraz z przyjęciem ryzyka cen opartych na prawie wszystkich pożyczek w branży usług finansowych, sprawozdanie to stało się jeszcze bardziej istotne, ponieważ jest to jedyny element zazwyczaj wykorzystywany do wyboru rocznej stopy procentowej (APR), okres karencji i innych zobowiązań umownych karty kredytowej lub pożyczki. Oceny kredytowe są ustalane w różny sposób w każdym kraju, ale czynniki są podobne i mogą obejmować ayment rekord – czyli rejestr zaległych rachunków, na ogół są tam więcej niż 30 dni.