Pieniądz światowy

Pieniądz światowy Pieniądz światowy działa zazwyczaj na rynkach światowych, obsługuje międzynarodową wymianę dóbr i usług oraz rynek kapitałowy. Zawiera on w sobie komplet wymienionych powyżej funkcji na skalę światową. Pierwszym pieniądzem światowym było powszechnie stosowane złoto. Z czasem zamieniono ten środek płatniczy na banknoty pieniężne i bilon. Waluty występujące na świecie to dolar, funt szwajcarski, marka niemiecka, frank francuski i inne waluty. Obecnie w Unii Europejskiej są one zastępowane jedną waluta jaką jest euro. Przepisy międzynarodowego rozkładu walutowego zostały uchwalone w 1944 roku na konferencji w mieście Breton Woods, gdzie został założony Międzynarodowy Fundusz Walutowy. Wprowadzono wtedy wymienność walut jednej na drugą, w zależności od ich wartości. Dolar wtedy był walutą przodującą i najważniejszą w świecie, obecnie stał się zwyczajną walutą, która w ostatnich latach poważnie straciła na swojej wartości. Obecnie każda waluta ma jednakowe prawa i szanse rozwoju bądź upadku, w zależności od rozwoju gospodarczego danego państwa.