Historia płatności

4.00 avg. rating (66% score) - 16 votes

Historia płatności Szczegółowe informacje o koncie, w tym historię płatności, limity kredytowe, wysokie i niskie salda, a także wszelkie agresywne działania podjęte w celu odzyskania zaległych należności, są zgłaszane regularnie (zwykle miesięcznie). Te informacje są sprawdzane przez kredytodawcę w celu ustalenia, czy zatwierdzić pożyczkę i na jakich warunkach. W kredytowaniach stały się bardziej popularne, okazało się trudniejsze dla kredytodawców do oceny i zatwierdzenia karty kredytowej i pożyczki wniosków w sposób terminowy i efektywny. Aby rozwiązać ten problem, punktacja kredytowej została przyjęta. Punktowanie kredytowe to proces używający algorytmu matematycznego i własności do tworzenia wartości, które opisano ogólnie jako zdolności kredytowe wnioskodawcy. Nuty, często oparte są na numerach (od 300-850 dla konsumentów w Stanach Zjednoczonych), statystycznie analizowanych historiach kredytowych, w porównaniu do innych dłużników, i ocenianie wielkość ryzyka finansowego. Ponieważ pożyczanie pieniędzy do osoby lub firmy jest ryzykiem kredytowym, punktacja oferuje ustandaryzowany sposób dla kredytodawców do oceny ryzyka, które użyczone zostały szybko i „bez uszczerbku”.