Elastyczność popytu

3.91 avg. rating (65% score) - 11 votes

Elastyczność popytu Sprężystość popytu to odniesienie względnej zmiany wymiaru popytu do względnego rozwoju czynnika, który wywołuje zmianę popytu. Czynniki które wpływają na kształtowanie popytu mogą być mierzalne i niemierzalne. Elastyczność popytu w ekonomii określamy na podstawie mierzalnych czynników popytu, nie mierzalnych, jak sama nazwa wskazuje nie jesteśmy w stanie zmierzyć. Elastyczność popytu przedstawiamy zazwyczaj na wykresach, z jednej strony wypisując cenę i jej wielkości, a z drugiej ilość sprzedawanego towaru. Sprężystość popytu możemy podzielić na poszczególne rodzaje, wyróżniamy popyt proporcjonalny, gdzie zmiana wielkościowa popytu jest identyczna jak procentowa zmiana ceny. Kolejny to popyt elastyczny, gdzie względny rozwój wielkości popytu jest większy od procentowej zmiany ceny. Wyróżniamy również popyt nieelastyczny i całkowicie nieelastyczny, w pierwszym przypadku procentowa zmiana wielkości popytu jest mniejsza od procentowej zmiany ceny, w drugim zaś wielkość popytu nie reaguje na zmianę ceny. Ostatni rodzaj elastyczności cenowej popytu to popyt doskonale elastyczny, gdzie przy określonej cenie wielkość popytu przybiera dowolne rozmiary.