Cenowa elastyczność podaży

4.23 avg. rating (70% score) - 13 votes

Cenowa elastyczność podaży Elastyczność cenowa podaży możemy określić jako wpływ wielkości podaży na zmianę ceny danego towaru. Cenowa sprężystość podaży, to procentowy stosunek rozwoju wielkości podaży do procentowej zmiany ceny. Elastyczność cenowa podaży możemy ukazać za pomocą wzoru ekonomicznego, bądź na wykresie. Wyróżniamy kilka rodzajów elastyczności podaży: podaż może być sztywna, a więc zmiana ceny nie ma wpływu na zmianę podaży, podaż doskonale elastyczna, czyli przy określonej cenie podaż wzrasta niezmiernie szybko, podaż nieelastyczna, kiedy to przy zmianie ceny podaż zmienia się nieznacznie, oraz podaż proporcjonalna, przy procentowej zmianie ceny tak samo zmienia się podaż na produkty i usługi. Przykładem podaży sztywnej może być sprzedaż pieczywa, przy wzroście cen jego produkcja nie zmienia się, zapotrzebowanie na pieczywo jest bowiem uwarunkowane czynnikami społecznymi i zaspokojeniem najważniejszych potrzeb człowieka, a nie ceną. Przykład podaży nieelastycznej to handel samochodami, przy wzroście lub spadku cen ich podaż wzrasta bądź spada nieznacznie, gdyż jest to towar drogi i nabywany okazjonalnie.