Wpisy z Sierpień, 2014

Elastyczność popytu

Elastyczność popytu Sprężystość popytu to odniesienie względnej zmiany wymiaru popytu do względnego rozwoju czynnika, który wywołuje zmianę popytu. Czynniki które wpływają na kształtowanie popytu mogą być mierzalne i niemierzalne. Elastyczność popytu w ekonomii określamy na podstawie mierzalnych czynników popytu, nie mierzalnych, jak sama nazwa wskazuje nie jesteśmy w stanie zmierzyć. Elastyczność popytu przedstawiamy zazwyczaj na wykresach, z jednej strony wypisując cenę i jej wielkości, a z drugiej ilość sprzedawanego towaru. Sprężystość popytu możemy podzielić na poszczególne rodzaje, wyróżniamy popyt proporcjonalny, gdzie zmiana wielkościowa popytu jest identyczna jak procentowa zmiana ceny. Kolejny to popyt elastyczny, gdzie względny rozwój wielkości popytu jest większy od procentowej zmiany ceny. Wyróżniamy również popyt nieelastyczny i całkowicie nieelastyczny, w pierwszym przypadku procentowa zmiana wielkości popytu jest mniejsza od procentowej zmiany ceny, w drugim zaś wielkość popytu nie reaguje na zmianę ceny. Ostatni rodzaj elastyczności cenowej popytu to popyt doskonale elastyczny, gdzie przy określonej cenie wielkość popytu przybiera dowolne rozmiary.

Wpisy z Sierpień, 2014

Proces wymiany rynkowej dóbr i usług

Proces wymiany rynkowej dóbr i usług Podstawową właściwością aktywności człowieka jest produkcja dóbr i usług, czego następstwem jest zaspokojenie potrzeb populacji ludzkiej. W historii gospodarczej społeczeństw rozróżniamy dwie związane ze sobą formy wytwórczości społecznej: gospodarkę naturalna oraz gospodarkę towarową. Gospodarka naturalna oznacza, że dany wytwórca produkuje jakieś towary na użytek własny i zaspokojenia tylko swoich potrzeb. Gospodarka towarowa natomiast to produkcja towarów, sprzedaż i zysk. Jest to więc gospodarka handlowa na której odbywa się wymiana dóbr i usług za odpowiednia cenę, czego rezultatem jest zadowolenie obydwu stron transakcji. Przykłady gospodarki naturalnej to oprowadzenie przez ludzi gospodarstwa rolnych z przeznaczeniem na potrzeby własne, natomiast gospodarka towarowa to wszelkiego rodzaju handel towarami i usługami na potrzeby całej populacji zamieszkującej dany teren, na którym ta sprzedaż się odbywa. Gospodarka naturalna i rynkowa ma szerokie zastosowanie na całym świecie od wielu lat i ma wysokie znaczenie w historii całej gospodarki krajowej i zagranicznej.

Wpisy z Sierpień, 2014

Opłaty aukcji internetowych

Opłaty aukcji internetowych Zarówno w przypadku klasycznych aukcji jak i ich internetowych odpowiedników, należy być przygotowanym na poniesienie pewnych opłat związanych z wystawieniem aukcji. W przypadku klasycznych aukcji, osoba prowadząca dom aukcyjny pobiera pewną stałą opłatę za samą obsługę aukcji oraz zapewnia sobie niewielki procent od wylicytowanej kwoty. Podobnie sprawa wygląda w przypadku internetowych portali aukcyjnych. Zazwyczaj pobierane są drobne opłaty za samo wystawienie aukcji. Musimy również zapłacić pewną kwotę od ceny za jaką sprzedaliśmy przedmiot za pośrednictwem danego serwisu aukcyjnego, zazwyczaj jest to jeden stały procent (np. 3 do 5% wartości wylicytowanej kwoty). Internetowe serwisy aukcyjne pobierają również opłaty za różne dodatkowe opcje aukcji. Są to opcje takie jak: cena minimalna, „kup teraz”, wstawienie obrazka do aukcji, różne formy wyróżnień aukcji. Wszystkie te kwoty są niewielkie jednak po ich zsumowania czasem wychodzi całkiem wysoka opłata i trzeba być na to przygotowanym. Serwisy takie jak np. Allegro.pl promują użytkowników, którzy stale i dużo sprzedają za pośrednictwem serwisu. Oferują dla nich różnego rodzaju zniżki i rabaty zmniejszające koszty opłat za wystawianie aukcji. Istnieją również całkowicie darmowe portale aukcyjne. Jednym z bardziej znanych, polskich darmowych serwisów aukcyjnych jest Swistak.pl.

Wpisy z Sierpień, 2014

Kredyt konsolidacyjny

Kredyt konsolidacyjny Kredyt konsolidacyjny to kredyt łączący wszystkie raty z rożnych banków często łączy on je w jedną, niekiedy niższą. Często jest on dużo korzystniej oprocentowany niż inne. Niektóre banki przy kredycie konsolidacyjnym wypłacają wierzycielowi pewna kwotę, którą również z czasem muszą oddać. Korzystna na pewno jest świadomość jednej raty, często niższej, lecz prawdziwa ulgę wielu osobom sprawia jeden termin spłaty kredytu. Ten typ kredytu pozwala nam zmniejszyć koszty spłat kredytów jednak pamiętaj, że warto podpisać umowę o ten kredyt jeszcze przed prawdziwymi problemami z brakiem pieniędzy. Pamiętaj, że banki często wymieniają się informacjami na temat klientów i któryś bank może ci w kłopotach odmówić kredytu. Na rynku polskim dostępnych jest wiele typów kredytów konsolidacyjnych, na pewno każdy z osób które potrzebują pomocy przy spłacie dotychczasowego kredytu znajdzie coś odpowiedniego dla siebie coś co zmniejszy problemy związane z innymi kredytami. wielu z nas takie kredyty wydają się bezsensowne i nieopłacalne dla banku, jednak mylimy się tak myśląc, opłacają się one i dla nas i dla banku z reszta sam się przekonaj.

Wpisy z Sierpień, 2014

Kredyty komercyjne

Kredyty komercyjne Większość konsumentów opowiada się za doradzanie osobom fizycznym w celu dokonania przeglądu sprawozdań kredytowych co najmniej raz w roku, w celu zapewnienia, że sprawozdania są rzetelne. Konsumenci mogą to zrobić bez żadnych kosztów. Oni mają prawo do bezpłatnego kredytu rocznego sprawozdanie z każdej z trzech ogólnokrajowych konsumentów sprawozdawczych agencji – Equifax, Experian, TransUnion. Witryna sieci Web jest pod adresem www.annualcreditreport.com. Kredyty komercyjne oraz oceny nimi sprawozdane również istnieją, i mogą być wykorzystane do oceny prawdopodobieństwa firmy płatniczej wierzycieli. Przykładami owych są Paydex z Dun and Bradstreet oraz Experian Intelliscore. W Stanach Zjednoczonych, termin prawny dla kredytów w ramach federalnego biura Fair Credit Reporting Act (FCRA) jest konsument sprawozdawczości agencji – często skrócony w branży jako CRA. W Stanach Zjednoczonych, kluczem kredytu biura jest ochrona konsumentów oraz ogólne zasady lub wytyczne dotyczące zarówno kredytu, biura i danych wierzycieli są podane jako federalne Fair Credit Reporting Act (FCRA), do rzetelnego i dokładnego przyłączenia do ustawy kredytowej.

Wpisy z Sierpień, 2014

Historia płatności

Historia płatności Szczegółowe informacje o koncie, w tym historię płatności, limity kredytowe, wysokie i niskie salda, a także wszelkie agresywne działania podjęte w celu odzyskania zaległych należności, są zgłaszane regularnie (zwykle miesięcznie). Te informacje są sprawdzane przez kredytodawcę w celu ustalenia, czy zatwierdzić pożyczkę i na jakich warunkach. W kredytowaniach stały się bardziej popularne, okazało się trudniejsze dla kredytodawców do oceny i zatwierdzenia karty kredytowej i pożyczki wniosków w sposób terminowy i efektywny. Aby rozwiązać ten problem, punktacja kredytowej została przyjęta. Punktowanie kredytowe to proces używający algorytmu matematycznego i własności do tworzenia wartości, które opisano ogólnie jako zdolności kredytowe wnioskodawcy. Nuty, często oparte są na numerach (od 300-850 dla konsumentów w Stanach Zjednoczonych), statystycznie analizowanych historiach kredytowych, w porównaniu do innych dłużników, i ocenianie wielkość ryzyka finansowego. Ponieważ pożyczanie pieniędzy do osoby lub firmy jest ryzykiem kredytowym, punktacja oferuje ustandaryzowany sposób dla kredytodawców do oceny ryzyka, które użyczone zostały szybko i „bez uszczerbku”.

Wpisy z Sierpień, 2014

Jak powstała gospodarka towarowa?

Jak powstała gospodarka towarowa? Pierwsza produkcja towarowa powstała właśnie z gospodarki naturalnej, kiedy to potrzeby ludzkie zaczęły się rozwijać oraz spełniły się dwa warunki, a mianowicie praca została podzielona między społeczeństwo, zaczęły powstawać prywatne przedsiębiorstwa produkujące towary dla ludzi, a nie tylko dla siebie. Przedsiębiorcy zaczęli zakładać fabryki produkcji, zatrudniać ludzi do pracy, wypłacać im pensje, z które mogli potem nabyć wyprodukowane towary. Powstało wiele potrzebnych branż produkcyjnych i usługowych tak, aby zaspokoić potrzeby klientów. Wraz z upływem czasu rozwijał się rynek i produkcja społeczno-gospodarcza, co w rezultacie dawało nowe zawody, umiejętności, lepsze płace oraz większy rozwój dostępności różnorodnych towarów na rynku. Przedsiębiorstwa się rozwijały, powstawały nowe techniki produkcyjne, ulepszano linie produkcyjną, warunki pracownicze oraz jakość wyprodukowanych produktów dla konsumentów zaopatrujących się na rynku. Gospodarka rynkowa wciąż się rozwija, a jej techniki są usprawniane, produkuje się nowe towary dla najlepszego zaspokojenia potrzeb klienta.

Następne